Kontakty

Základné údaje klubu
Názov klubu:Športový klub polície Banská Bystrica
Sídlo:Horná Mičiná 74, Horná Mičiná 
IČO: 17060117 
DIČ: 2021085957 
Predseda :Mgr. Marek Melko
Predseda BO ŠKP BB :Jozef Lovik

 

Základné údaje občianského združenia
Názov občianskeho združenia:Banskobystrický basketbalový club
Sídlo:Viestova 1458/16, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: skpbbcbasketbal@gmail.com
IČO:  50018264
DIČ:  2120157842
Číslo účtu:

SK1702000000003594657651

 

Výkonný výbor OZ
Jozef Lovik
predseda OZ, štatutárny zástupca OZ  
0917 75 26 76basketlovik@gmail.com
Peter Demian
podpredseda OZ
0903 11 13 52pdemijo@gmail.com
PaedDr. Róbert Rozim, PhD.
člen VV OZ
 0905 44 60 50
 
 
René Melezinek
člen VV OZ
 0905 51 61 82 
Branislav Koczkáš
člen VV OZ
 0907 15 07 10 
kocki@azet.sk
Beáta Melezinková
hospodár OZ
0915 88 44 55 melezinkovab@gmail.com
Mgr. Michal Caban
predseda KK OZ
0903 50 79 09
agromepa@agromepa.sk
Petra Jašeková
člen KK OZ
  
Ing. Igor Kašper
člen KK OZ
 
igorkasper13@gmail.com

 

Tréneri
Jozef Lovik
tréner mužov, kadetov, asistent trénera juniorov a žiakov
0917 75 26 76
Peter Demian
tréner mladších žiakov a mladších minižiakov, asistent trénera mužov
0903 11 13 52
pdemijo@gmail.com
Ivan Demian
tréner juniorov
 
0904 38 57 75
Michal Suriak 
asistent trénera juniorov a kadetov 
0908 96 12 71michalsuriak13@gmail.com 

Katarína Striešová

tréner prípravky ZŠ Ďumbierska
  0911 71 20 01
striesova.k.@zsdumbb.sk
Daniel Demian
asistent trénera mladších žiakov a mladších minižiakov
 
0911 35 56 00
demian.skp@gmail.com
 
Daniel Furčák
asistent trénera žiakov, mladších žiakov  
 0944 69 92 42furcak.daniel.df@gmail.com