Tréningový proces opäť prerušený

Obmedzenie športovej činnosti .
Tréningový proces našich mládežníckych kategórií je opäť obmedzený.
Podľa uznesenia vlády SR č.678 zo dňa 22.októbra 2020 o obmedzení pohybu osôb ministerstvo vydáva toto usmernenie:
a) voľnočasovú aktivitu, je možné vykonávať len doma alebo v extraviláne obce v rámci okresu trvalého pobytu, v prípade hlavného mesta SR Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta .
O začiatku tréningového procesu v telocvičniach budú naši tréneri kontaktovať rodičov a hráčov jednotlivých kategórií podľa vývoja situácie COVID -19 v SR.
Momentálne pripravujeme individuálne tréningové plány pre jednotlivé kategórie, ktoré čoskoro dostanete.
Veríme že, všetko v zdraví zvládneme a čoskoro sa stretneme na palubovke ...
Ďakujeme za pochopenie
Tags: