Zmluva o poskytnutí dotácie s mestom Banská Bystrica v roku 2016