Príprava mladších žiakov a žiakov prebieha spoločne.

Naše družstvá mladších žiakov a družstvá žiakov sa už druhý týždeň pripravujú na novú sezónu 2020/2021 spoločne. Tréningový proces ako aj celá príprava prebieha podľa plánov. Chlapci sa na tréningy po vynútenej prestávke tešia.